Planowane na 7 kwietnia 2024 roku wybory do samorządu lokalnego w Polsce stanowią kluczowe wydarzenie, umożliwiające obywatelom wybór ich reprezentantów na różnych poziomach administracji lokalnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów na stanowisko prezydenta miasta, odbędzie się ona 21 kwietnia 2024 roku.

Podczas tego procesu wyborczego, obywatele będą podejmować decyzje dotyczące składu rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, a także wybierać wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych lokalach wyborczych, dostępnych dla wyborców od 7:00 do 21:00, gdzie będą oni musieli okazać dowód osobisty i podpisać się na liście wyborczej. Każdy uprawniony do głosowania otrzyma maksymalnie cztery karty do głosowania, zależnie od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Gliwic otrzymają trzy karty do głosowania: na prezydenta Gliwic, radnego Rady Miasta oraz radnego Sejmiku Województwa.

Aby głos był ważny, należy zaznaczyć krzyżykiem „X” tylko jednego kandydata na każdej z kart. Głosy, na których zaznaczono więcej niż jedno nazwisko, zostaną uznane za nieważne.

Kandydaci na prezydenta Gliwic 2024

Katarzyna Kuczyńska-Budka (Koalicja Obywatelska): 53-letnia mieszkanka Gliwic i radna tego miasta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała filologię polską. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu public relations, zarządzania personelem oraz administracji publicznej. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła od dziennikarstwa, by później zostać rzecznikiem prasowym w Urzędzie Miejskim oraz dyrektorem Wydziału Dialogu w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Mariusz Śpiewok (Koalicja dla Gliwic Z. Frankiewicza): 47-letni mieszkaniec Rybnika, który obecnie informuje, że od niedawna mieszka w Gliwicach. Jest zastępcą prezydenta Adama Neumanna. To mieszkaniec Rybnika, który w ostatnim czasie deklaruje, że zamieszkał w Gliwicach. Jest zastępcą Adama Neumanna. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej (zarządzanie przedsiębiorstwem). Studiował również na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunek kosztów i controlling) oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (Master of Business Administration).

Kajetan Gornig (Nowy Ratusz): w wieku 50 lat posiada wykształcenie filozoficzne zdobyte na Uniwersytecie Śląskim, które później poszerzył o wiedzę z zakresu administracji i zarządzania. Był radnym w Gliwicach i członkiem Platformy Obywatelskiej. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa szpitala w Mysłowicach.

Łukasz Chmielewski (Prawo i Sprawiedliwość): 36-letni radny miejski Gliwic, z wykształceniem politologicznym. Pracuje jako Dyrektor Biura Zarządu Kadr i Płac w Hucie Łabędy. Jest Wiceprzewodniczącym Klubu Radnych PiS, przewodniczącym Komisji Dialogu Społecznego i członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zespołu ds. Mieszkaniowych.

Marcin Glowienka (Konfederacja): absolwent Politechniki Śląskiej, mający 32 lata. Dla niego wybory na prezydenta Gliwic będą pierwszym występem politycznym. Będzie również „jedynką” na liście do Rady Miasta Gliwic w okręgu 1.

Czy można zmienić miejsce głosowania?

Warto przypomnieć, że w wyborach lokalnych głosuje się w miejscu zameldowania, co oznacza brak możliwości głosowania poza nim bez wcześniejszego złożenia stosownego wniosku w urzędzie gminy. To odróżnia je od innych rodzajów wyborów, w których można uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania lub zmienić miejsce głosowania. Osoby niezameldowane w miejscu swojego faktycznego zamieszkania, ale tam mieszkające, mogą poprosić o wpisanie do spisu wyborców w swojej gminie. Polacy za granicą w dniu wyborów nie będą mogli wziąć udziału w tych wyborach.

Zmiana terminu wyborów samorządowych na 2024 rok wynika z decyzji o przedłużeniu kadencji samorządów do pięciu lat, co miało na celu uniknięcie zbieżności z wyborami parlamentarnymi z października 2023 roku, kontynuując tym samym cykl wyborczy rozpoczęty w 2018 roku.