Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się 7 kwietnia – poznaj kandydatów na prezydenta Gliwic 2024.

Samorząd terytorialny pełni kluczową rolę! Już w najbliższą niedzielę będziemy mieli okazję zadecydować o tym, kto zostanie prezydentem Gliwic oraz kim będą osoby zasiadające w Radzie Miasta Gliwice. Ci urzędnicy będą mieli znaczący wpływ na jakość naszego życia oraz rozwój Gliwic w nadchodzących pięciu latach. Ponadto, wybierzemy również radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego, co ma istotne znaczenie dla całego regionu.

Kandydaci na prezydenta Gliwic w 2024 roku – lista

Katarzyna Kuczyńska-Budka (z Koalicji Obywatelskiej): 53-letnia mieszkanka Gliwic, obecnie pełniąca funkcję radnej. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim i posiada podyplomowe wykształcenie z zakresu public relations, zarządzania personelem oraz administracji publicznej. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako dziennikarka, a następnie pracowała jako rzeczniczka prasowa w Urzędzie Miejskim i była dyrektorem Wydziału Dialogu w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Mariusz Śpiewok (reprezentujący Koalicję dla Gliwic Z. Frankiewicza): W wieku 47 lat, mieszkaniec Rybnika, który od niedawna przekazuje, że przeprowadził się do Gliwic. Jest zastępcą prezydenta Adama Neumanna. Skończył Politechnikę Śląską na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studiował na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunek kosztów i controlling) i w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (Master of Business Administration).

Kajetan Gornig (startujący z Nowego Ratusza): 50-letni absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Śląskim, który poszerzył swoje wykształcenie o administrację i zarządzanie. W przeszłości był radnym w Gliwicach i członkiem Platformy Obywatelskiej. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa szpitala w Mysłowicach.

Łukasz Chmielewski (z Prawa i Sprawiedliwości): 36-letni radny miejski, który ukończył politologię. Profesjonalnie związany z Hutą Łabędy, gdzie pracuje jako Dyrektor Biura Zarządu Kadr i Płac. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Gliwice, jest przewodniczącym Komisji Dialogu Społecznego i członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zespołu ds. mieszkaniowych.

Marcin Glowienka (startujący z Konfederacji): Absolwent Politechniki Śląskiej, ma 32 lata i po raz pierwszy startuje w wyborach. Kandyduje na prezydenta Gliwic oraz jest „jedynką” do Rady Miasta Gliwice w okręgu 1.

Znaczenie wyborów samorządowych

Wybory samorządowe odgrywają istotną rolę, odzwierciedlając zasady demokracji i wpływając bezpośrednio na codzienne życie obywateli. Oto kilka powodów, dla których są one tak ważne:

1. Decyzje na poziomie lokalnym: Dają możliwość wyboru osób zarządzających najbliższym otoczeniem, co wpływa na lokalną infrastrukturę, edukację, bezpieczeństwo i wiele innych aspektów życia społecznego.

2. Reprezentacja lokalnych interesów: Kandydaci na stanowiska samorządowe, będąc często mieszkańcami danej społeczności, lepiej rozumieją jej potrzeby i wyzwania.

3. Zaangażowanie obywatelskie: Udział w wyborach samorządowych sprzyja zwiększeniu świadomości społecznej i zaangażowania w życie publiczne.

4. Rozwój lokalny i inwestycje: Wybrani przedstawiciele wpływają na kierunki rozwoju lokalnego i alokację środków na projekty infrastrukturalne i inne.

5. Transparentność i odpowiedzialność: Wybory samorządowe promują transparentność działań władz i ich odpowiedzialność wobec mieszkańców.

Wybory te są więc kluczowym elementem demokracji lokalnej, pozwalającym na bezpośredni wpływ na zarządzanie najbliższym otoczeniem i społecznością.

Przewidywana frekwencja i możliwość drugiej tury

Frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 roku była bardzo wysoka, spodziewane jest więc spore zainteresowanie wyborami samorządowymi. Może to przełożyć się na wyższe zaangażowanie obywateli w nadchodzące głosowanie.

Czy w Gliwicach odbędzie się druga tura wyborów?

Jeśli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, konieczna będzie druga tura, która odbędzie się dwa tygodnie później (21 kwietnia). Wówczas mieszkańcy Gliwic zdecydują, kto będzie rządził miastem w kolejnej kadencji.

Podsumowanie

Wybory samorządowe w 2024 roku stanowią ważny moment dla Gliwic, prezentując mieszkańcom szeroki wybór kandydatów na prezydenta miasta. Zaangażowanie społeczeństwa w wybory wskazuje na wzrost świadomości politycznej. Wybrane osoby na stanowiska samorządowe będą miały istotny wpływ na przyszłość Gliwic i jakość życia jej mieszkańców.

Wybory już 7 kwietnia 2024 r.