W wyborach samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania.

Inaczej niż w przypadku wyborów parlamentarnych nie będzie więc można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Osoby chcące głosować poza miejscem stałego meldunku mogą dopisać się do rejestru wyborców, w miejscu stałego zamieszkania.