W związku z przypadającymi w tym roku wyborami samorządowymi, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że umieszczenie reklam wyborczych na słupach oświetlenia ulicznego w pasach drogowych wymaga uzyskania dwóch zezwoleń wydawanych przez zarządcę drogi: zgody na lokalizację reklam oraz na zajęcie pasa drogowego.

Wcześniej jednak, należy otrzymać zgodę właściciela słupów. W przypadku latarni miejskich należy zwrócić się do wydziału Usług Komunalnych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, a w przypadku latarni należących do firmy Tauron, zgody wydaje spółka Tauron Nowe Technologie.
Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam wynosi 3,50 zł za 1 m2 powierzchni reklamy na dobę.

Zarząd Dróg Miejskich przypomina także o ograniczeniach dotyczących reklam:
– limit plakatów wyborczych umieszczanych w pasach drogowych, przysługujący każdemu komitetowi wyborczemu w trakcie trwania kampanii wyborczej wynosi 500 szt.,
– maksymalne wymiary plakatu umieszczanego w pasie drogowym wynoszą 594 mm (szerokość) i 841 mm (wysokość),
– zarządca drogi nie wyraża zgody na umieszczanie w pasach drogowych reklam wyborczych w formie banerów, flag oraz przyczep samochodowych.

info: ZDM Gliwice