Katarzyna Kuczyńska-Budka jest kandydatką na prezydenta Gliwic. Wybory odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Kim jest Katarzyna Kuczyńska-Budka, ile ma lat, jaki jest jej życiorys? Sprawdź!

Katarzyna Kuczyńska-Budka urodziła się w Gliwicach i mieszka tu całe życie.

Od 2018 r. jest aktywną radną miasta, silnie zaangażowaną w pomoc mieszkańcom Gliwic i liczne interwencje na ich rzecz. Jako radna pracuje w Komisji Dialogu, Komisji Rozwoju Miasta oraz w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, której jest wiceprzewodniczącą. Działa z gliwickimi i śląskimi organizacjami pozarządowymi, wspiera lokalnych społeczników.

Katarzyna Kuczyńska-Budka – gdzie pracowała?

Ma ponad 20 lat doświadczenia pracy w administracji samorządowej i rządowej. To m.in.
• 4 lata w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (2015-2019), gdzie pełniła funkcję dyrektora Gabinetu Marszałka i dyrektora Wydziału Dialogu, którego była inicjatorką;
• 8 lat w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (2007-2015), gdzie była kierownikiem Biura Prasowego oraz zastępcą dyrektora Biura Wojewody;
• 3 lata w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (2004-2007), gdzie pracowała jako naczelnik Biura Prasowego i rzecznik prasowy urzędu.
Jest gorącą propagatorką i animatorką dialogu społecznego oraz organizowania wsparcia dla najbardziej potrzebujących.
W samorządzie województwa śląskiego była inicjatorką i współtwórczynią pierwszego, wojewódzkiego budżetu obywatelskiego. Tu także stworzyła program senioralny Śląskie dla Seniora, wojewódzką Radę Seniorów oraz program Śląskie dla Młodych, w ramach którego uruchomiony został Młodzieżowy Sejmik. W urzędzie wojewódzkim koordynowała dialog pomiędzy samorządem, rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami. Kontynuowała go w urzędzie marszałkowskim, gdzie – jako twórczyni i dyrektorka Wydziału Dialogu – organizowała prace Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w ramach której powstał np. Program dla Śląska i Program Antysmogowy województwa oraz rozstrzygano wiele istotnych dla mieszkańców województwa spraw. To tu toczyły się rozmowy z górnikami, hutnikami, to tu rozstrzygano kwestie dalszego funkcjonowania gliwickiego szpitala przy Radiowej.
Wspólnie z organizacjami pozarządowymi stworzyła Radę Działalności Pożytku Publicznego i kolejne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pracowała też przy wielu regionalnych projektach m.in. rewitalizacji Parku Śląskiego czy promocji województwa. Przez wiele lat współpracowała z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i administracją zespoloną, m.in. przy tworzeniu procedur komunikacyjnych w związku z Euro 2012 czy procedur na wypadek katastrof. Koordynowała także w urzędzie wojewódzkim działania antymobbingowe i na rzecz równego traktowania.

Katarzyna Kuczyńska-Budka wykształcenie

Ma wykształcenie wyższe – ukończone studia:
• Administracja i Finanse – studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
• „E-administracja” – studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym,
• studium „Samorządy w świetle prawa europejskiego” na Politechnice Śląskiej,
• Zarządzanie Personelem i Public Relations – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie,
• Filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim.