Równo miesiąc dzieli nas od przedterminowych wyborów prezydenta Gliwic, przypadających 5 stycznia. Zostaną przeprowadzone w związku z uzyskaniem mandatu senatora przez Zygmunta Frankiewicza, wieloletniego włodarza miasta. W związku ze zbliżającym się głosowaniem Wydział Spraw Obywatelskich UM w Gliwicach przypomina o trzech terminach, istotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także zainteresowanych kandydowaniem na członka obwodowej komisji wyborczej (OKW).

16 GRUDNIA upływa termin zgłoszenia przez wyborcę swojej kandydatury na członka OKW. Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i powinien być wpisany do rejestru wyborców na obszarze województwa śląskiego. Należy podkreślić, że kandydatura zgłoszona samodzielnie przez wyborcę może być wzięta pod uwagę przez komisarza wyborczego dopiero w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej będzie mniejsza niż ustawowy skład komisji.
Zgłoszenia przyjmowane są w budynku UM w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 223 na II piętrze), w godzinach urzędowania.

23 GRUDNIA upływa termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach obsługującej Komisarza Wyborczego (40-032 Katowice, pok. 155 ul. Jagiellońska 25, tel. 32/256-16-02, 32/255-58-56, faks 32/255-40-53, e-mail: katowice@kbw.gov.pl), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

27 GRUDNIA upływa termin składania przez wyborców niepełnosprawnych oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, (Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 231 na II piętrze), w godzinach urzędowania.

źródło: UM Gliwice