Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 5 stycznia 2020 r. przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Gliwice.

 

L.P. RODZAJ
TABLICY
ADRES LOKALI-
ZACJA
1. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. NAD ŁĄKAMI 1
MAPA
2. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. ORIONA 7
MAPA
3. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. NARUTOWICZA 9
MAPA
4. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU 9
MAPA
5. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA PLAC KRAKOWSKI MAPA
6. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. KORALOWEJ 8
MAPA
7. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER NACKA
PRZY UL. TOSZECKIEJ
MAPA
8. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER DESSAU
PRZY UL. JANA PAWŁA II
MAPA
9. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 9
MAPA
10. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. WARMIŃSKIEJ 14
MAPA
11. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. DERKACZA 2
MAPA
12. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. SIKORSKIEGO 76
MAPA
13. TABLICA OGÓLNODOSTĘPNA SKWER
PRZY UL. SŁOWACKIEGO
MAPA
14. TYLKO OBWIESZCZENIA URZĘDOWE URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM –  UL. JASNA 31A MAPA
15. TYLKO OBWIESZCZENIA URZĘDOWE URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH PRZY WEJŚCIU BOCZNYM (OD PARKINGU) – UL. JASNA 31A MAPA
16. TYLKO OBWIESZCZENIA URZĘDOWE URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM OD UL. ZWYCIĘSTWA 21 MAPA
17. TYLKO OBWIESZCZENIA URZĘDOWE URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH PRZY WEJŚCIU BOCZNYM OD UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO MAPA

 

Podstawa prawna – art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.2019.684 z późn. zm.).
Zasady prowadzenia kampanii wyborczej reguluje rozdział 12 Kodeksu wyborczego.
Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą (art. 109 § 2 Kodeksu wyborczego).