Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych 21 października?

W wyborach do Rady Miasta Gliwice i Sejmiku Województwa Śląskiego będzie można głosować tylko na jedną listę kandydatów. Stawiamy na karcie do głosowania znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kartki) w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub zagłosowanie na kandydatów z kilku list spowoduje nieważność głosu.

W wyborach prezydenta Gliwic głosować można tylko na jedną osobę. Stawiamy na karcie do głosowania znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kartki) w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub zagłosowanie na kandydatów z kilku list spowoduje nieważność głosu.