10 dni dzieli nas od wyborów samorządowych przypadających 21 października. W Gliwicach uprawnionych do głosowania będzie prawie 140 tysięcy osób.

W 106 stałych i 10 odrębnych obwodach głosowania, od godz. 7.00 do 21.00, mieszkańcy oddadzą głosy na przyszłego prezydenta miasta i miejskich radnych, którzy od tego roku przez 5 kolejnych lat będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące Gliwic. Powodów do stawienia się przy urnie wyborczej jest wiele.

– 21 października odbędą się wybory samorządowe. Wspólnie zadecydujemy o tym, jak dalej będą się rozwijały Gliwice. Dlatego tak ważne jest głosowanie w wyborach. Zachęcam do wzięcia w nich udziału – apeluje Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Dlaczego warto głosować?
Po pierwsze po to, by mieć swój udział w wyborze ludzi, którzy będą decydowali o rozwoju miasta. To właśnie na Radzie Miasta zapadają decyzje o kluczowych dla mieszkańców sprawach, takich jak edukacja dzieci i młodzieży, opieka zdrowotna i przedszkolna, nowe inwestycje, wygląd najbliższego otoczenia, oferta kulturalna i sportowa. Po drugie – głosujemy po to, by później nie narzekać. Uczestnicząc w wyborach, ma się realny wpływ na to, co dzieje się lub zmienia w lokalnym otoczeniu.

Pamiętajmy, że oddamy głosy na ludzi, którzy mają szansę pracować dla nas przez kolejne pięć lat i decydować o jakości naszego życia. Dlatego wybierzmy ich odpowiedzialnie.
Przed wyborami samorządowymi warto poznać kandydatów i dowiedzieć się, kim są osoby, które chcą zostać naszymi reprezentantami, jakie mają plany i czy znają potrzeby miasta oraz dzielnicy, w której mieszkamy.

Przypominamy, że o fotel prezydenta miasta będą ubiegały się 4 osoby, zaś 25 radnych nowej kadencji wybierzemy spośród grona 163 osób. Wykazy kandydatów znajdziemy w INFORMATORZE WYBORCZYM w kolejnym wydaniu „MSI” przewidzianym 18 października.

W bieżącym wydaniu „MSI” – na stronach od 12 do 15 – publikujemy listę obwodowych komisji wyborczych w mieście (czyli miejsc, w których 21 października będziemy oddawać głos) oraz alfabetyczny spis ulic wraz z przyporządkowanymi im numerami obwodów głosowania.

Wystarczy znaleźć swoją ulicę na stronach 13–15, zapamiętać przypisany jej numer obwodowej komisji wyborczej i sprawdzić jej adres na str. 12.

W poprzednim głosowaniu w Gliwicach (w 2014 roku) wzięło udział 54 667 gliwiczan, co oznacza, że do urn poszło niewiele ponad 37% wyborców uprawnionych do oddania głosu.

To mniej niż w wyborach samorządowych w 2010 roku, w których frekwencja przekroczyła 38%, a zarazem nieco lepiej niż w 2006 roku, gdy frekwencja wyniosła zaledwie 34%.

O czym pamiętać w trakcie wyborów?
W nadchodzących wyborach do Rady Miasta Gliwice (i do Sejmiku Województwa Śląskiego) będzie można głosować tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub zagłosowanie na kandydatów z kilku list spowoduje nieważność głosu.

W wyborach prezydenta Gliwic, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jedną osobę, stawiając na karcie znak „X” w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska. Niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub zagłosowanie na kandydatów z kilku list spowoduje nieważność głosu. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kartki.

Zdaniem samorządowców
Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się w oparciu o zmieniony pod koniec ubiegłego roku kodeks wyborczy. Zgodnie z nowymi przepisami za nadzór nad nimi odpowiada nowo powołana podległa rządowi administracja wyborcza. Nowością będą też dwie obwodowe komisje wyborcze, jedna odpowiedzialna za przeprowadzenie głosowania, druga za liczenie głosów.

Samorządowcy wskazują, że nowe przepisy są w wielu miejscach nieprecyzyjne, a podział zadań między urzędników wyborczych a administrację samorządową niejasny, co wielu miejscach może prowadzić do nieprzewidzianych sytuacji i problemów ze sprawnym ustaleniem wyniku wyborów.

źródło: UM Gliwice