Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października – wynika z rozporządzenia opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw. Datę wyborów wyznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Z chwilą zarządzenia wyborów rusza kalendarz wyborczy. Startuje kampania wyborcza i mogą tworzyć się komitety wyborcze. To również czas na zawiadamianie właściwych organów wyborczych o utworzeniu takich komitetów. Po przyjęciu zawiadomień przez organy wyborcze komitety mogą prowadzić agitację wyborczą i zbierać podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów.

W jesiennych wyborach samorządowych Polacy wybiorą łącznie 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów, w sumie 2477 organów wykonawczych gmin (o jednego mniej niż obecnie w związku z likwidacją gminy Ostrowice).

W skali całego kraju do objęcia w gminach będzie dokładnie 39 256 mandatów radnego. Wybrani zostaną ponadto radni powiatów i sejmików województw. Gliwiczanie wybiorą do Rady Miasta Gliwice 25 osób, czyli tyle ile obecnie.

Podczas wyborów w mieście utworzone zostaną 4 okręgi wyborcze. W okręgu nr 1 (Brzezinka, Czechowice, Kopernik, Łabedy, Wojska Polskiego) mieszkańcy wybiorą 6 radnych, w okręgu nr 2 (Obrońców Pokoju, Szobiszowice, Śródmieście, Zatorze, Żerniki) – 7 radnych, w okręgu nr 3 (Baildona, Ligota Zabrska, Politechnika i Sośnica) – 5 radnych, a w okręgu nr 4 (Bojków, Ostropa, Sikornik, Stare Gliwice, Trynek, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś) – 7 radnych.

Przypomnijmy, iż zgodnie ze znowelizowanym w styczniu Kodeksem wyborczym, datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad (16 listopada).

Premier mógł wyznaczyć datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający pomiędzy 17 października 2018 r. a 9 listopada 2018 r. W tym wypadku w grę wchodziły trzy niedziele: 21 października, 28 października lub 4 listopada.

Dotychczas wybory samorządowe odbywały się w ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

źródło: UM Gliwice