Okręgi wyborcze w Gliwicach wyglądają nieco inaczej, niż do tej pory.

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców
Nr 1 osiedla: Brzezinka, Czechowice, Kopernik, Łabędy, Wojska Polskiego 6 33 624
Nr 2 osiedla: Obrońców Pokoju, Szobiszowice, Śródmieście, Zatorze, Żerniki 7 38 892
Nr 3 osiedla: Baildona, Ligota Zabrska, Politechnika, Sośnica 5 27 466
Nr 4 osiedla: Bojków, Ostropa, Sikornik, Stare Gliwice, Trynek, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś. 7 40 172
Podsumowanie 25 140 154